A.I.Technology

ร่วมบอกเล่าความสำเร็จใน KUKA Success Story

ME manufacturing EXPO 2018

BITEC BANGNA ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561

A.I. Group ปลูกป่า

ณ ภูหลง จังหวัด ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

Trade Show | Metalex 2016

ร่วมแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน Metalex 2016 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559

Deep Listening

Smile for kids

ธรรมยาตรา

ทางบริษัทได้มีโอกาส ทัศนศึกษา กิจกรรมครูณา ธรรมยาตรา ณ ตึกมด จ. นครสวรรค์ ในหัวข้อ พื้นที่ปัญญ์รัก ตอน วางใจ