คณะผู้เข้าอบรมโครงการผู้บริหารทดแทน (ARM/SRO MT) จากธนาคารกรุงเทพ เยี่ยมชม A.I.Group

บจก. เอ ไอ เทคโนโลยี และบริษัทในเครือ A.I.Group ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการผู้บริหารทดแทน (ARM/SRO Management Trainee) จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาและเตรียมบุคลากรให้มีศักยภาพทั้งในด้าน Leadership, Credit and Relationship สู่ตำแหน่งงานที่สำคัญอันจะเป็นกำลังหลักในการแข่งขันและขยายธุรกิจของธนาคารต่อไปในอนาคต  ในการนี้ทางโครงการได้ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมการทำงานของ A.I.Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติครบวงจรชั้นนำของไทย เพื่อเปิดมุมมองด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่สำคัญยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ A.I.Group อีกด้วย

A.I.Group ร่วมกันปลูกป่าภูหลง

พนักงานจากบริษัทในเครือ A.I.Group ร่วมกิจกรรมปลูกป่าภูหลง ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก เพื่อนำผืนป่าที่สมบูรณ์แห่งนี้กลับมาอีกครั้ง พร้อมรับฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ วัดป่ามหาวัน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ A.I.Group เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน

AUTOMATION EXPO 2019

จัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

A.I.Technology

ร่วมบอกเล่าความสำเร็จใน KUKA Success Story

A.I. Group ปลูกป่า

ณ ภูหลง จังหวัด ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

ME manufacturing EXPO 2018

BITEC BANGNA ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561

Trade Show | Metalex 2016

ร่วมแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน Metalex 2016 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559

Deep Listening

Deep Listening

Smile for kids

...

ธรรมยาตรา

ทางบริษัทได้มีโอกาส ทัศนศึกษา กิจกรรมครูณา ธรรมยาตรา ณ ตึกมด จ. นครสวรรค์ ในหัวข้อ พื้นที่ปัญญ์รัก ตอน วางใจ